Khoảng một năm trở lại đây tại Việt Nam xuất hiện nhiều hình thức quảng cáo mới, với hiệu quả khá cao...