NDĐT- Ngày 5-3, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết: UBND tỉnh đã ban hành quyết định về chính sách thu hút bác sĩ và bác sĩ có trình độ sau đại học về làm việc tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2013 – 2015.

Theo quyết định này, bác sĩ về làm việc tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh Quảng Nam được tuyển dụng vào viên chức Nhà nước không qua thi tuyển và được hưởng chính sách thu hút với mức hỗ trợ một lần cụ thể như sau:

Đối với bác sĩ tốt nghiệp loại giỏi: 250 triệu đồng, loại khá: 230 triệu đồng, loại trung bình và trung bình khá: 200 triệu đồng. Đối với bác sĩ có trình độ sau đại học, Tiến sĩ: 500 triệu đồng; bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa II: 350 triệu đồng; thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa I: 300 triệu đồng.

Quy định còn nêu rõ: Trường hợp bác sĩ về làm việc tại các bệnh viện thuộc Trung tâm Y tế các huyện: Nông Sơn, Tiên Phước, Hiệp Đức, được tăng thêm 0,1 lần; làm việc tại các bệnh viện thuộc Trung tâm Y tế các huyện: Bắc Trà My, Nam Giang, Đông Giang, được tăng thêm 0,2 lần; làm việc tại các bệnh viện thuộc Trung tâm Y tế các huyện: Nam Trà My, Phước Sơn, Tây Giang, được tăng thêm 0,4 lần (so với mức trên).

Ngoài ra, còn hỗ trợ tiền khi được giao đất hoặc nhận chuyển nhượng đất để làm nhà ở tại địa phương nơi công tác (một lần/người) với mức: 100 triệu đồng, sau khi được cấp có thẩm quyền quyết định giao quyền sử dụng đất ở theo quy định (trường hợp hai vợ chồng đều thuộc diện thu hút, thì cả hai đều được hỗ trợ theo mức trên); đồng thời được bố trí làm việc phù hợp với chuyên môn, năng lực, sở trường tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh.

Sau hai năm công tác, nếu có nguyện vọng và đủ điều kiện đi đào tạo ở trình độ cao hơn thì được xem xét cử đi học và được hưởng các chế độ hỗ trợ đi học theo quy định hiện hành của tỉnh.

Theo quyết định này, các đối tượng được hưởng các chính sách ưu đãi trên phải cam kết làm việc tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh Quảng Nam với thời gian cụ thể như sau: bác sĩ: 12 năm; bác sĩ chuyên khoa I, thạc sĩ: 16 năm; bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa II, Tiến sĩ: 18 năm…

QUỐC VIỆT