Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Nhiều chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũng tại Hà Nội

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng - chống tham nhũng, tiêu cực nói chung, công tác phát hiện, chuyển giao nguồn tin về tội phạm nói riêng, nhờ đó, công tác giám định và định giá tài sản trong các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực cũng có những chuyển biến tích cực.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc - Trưởng Đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc - Trưởng Đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại buổi làm việc.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại buổi làm việc.

Xử lý dứt điểm 44/53 vụ việc Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi, chỉ đạo

Ngày 10/11, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Buổi làm việc để thông báo kết quả kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực; việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác giám định tư pháp và định giá tài sản trong vụ việc, vụ án có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực tại TP Hà Nội.

Tham gia Đoàn kiểm tra có thành viên thuộc Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước và Bộ Tư pháp.

Làm việc với Đoàn kiểm tra có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo Thành ủy Hà Nội về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị được kiểm tra của TP Hà Nội.

Kết quả kiểm tra của Đoàn cho thấy, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, nhất là từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nói chung, công tác phát hiện, chuyển giao nguồn tin về tội phạm nói riêng, công tác giám định và định giá tài sản trong các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực cũng có những chuyển biến tích cực.

Trong đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để phát hiện, kiến nghị, xử lý tham nhũng, tiêu cực; đã chỉ đạo tổ chức 46 đoàn kiểm tra, giám sát; kiểm tra có dấu hiệu vi phạm các tổ chức đảng và 2.910 đảng viên.

Công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực chuyển biến tốt. Trong kỳ kiểm tra, các cơ quan chức năng đã phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết 1.945 nguồn tin về tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã quan tâm chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc kinh tế, tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận quan tâm; đưa 53 vụ án, vụ việc vào diện Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi, chỉ đạo; đến nay đã xử lý dứt điểm 44 vụ việc.

Đoàn Kiểm tra cũng nhìn nhận, các cơ quan có trách nhiệm của TP Hà Nội đã có nhiều cố gắng trong xử lý các vi phạm trong công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Công tác giám định, định giá tài sản có chuyển biến, phục vụ tốt quá trình phát hiện tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực của các cơ quan tố tụng.

Các cơ quan tiến hành tố tụng, các cơ quan giám định, định giá và các cơ quan chức năng có liên quan đã hoàn thành 1.195/1.210 trưng cầu giám định, 317/340 yêu cầu định giá, góp phần quan trọng trong phát hiện, xử lý tội phạm kinh tế, tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn TP, nhất là đối với các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực và công tác giám định, định giá tại TP Hà Nội còn một số hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm.

Kịp thời phát hiện, xử lý từ đầu các vi phạm

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Phan Đình Trạc, Trưởng Đoàn kiểm tra yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những hạn chế, khuyết điểm.

Trong đó, Trưởng Đoàn kiểm tra yêu cầu TP Hà Nội tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nói chung và công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm; công tác giám định tư pháp và định giá tài sản trong vụ việc, vụ án có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực nói riêng.

Từ đó, kịp thời phát hiện, xử lý từ đầu các vi phạm, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các cá nhân, tập thể sai phạm, theo đúng chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại buổi làm việc.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại buổi làm việc.

Trưởng đoàn Kiểm tra số 1 lưu ý, trong quá trình kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, nếu phát hiện dấu hiệu tội phạm thì chuyển ngay cơ quan điều tra, không chờ đến lúc kết luận kiểm tra, thanh tra, kiểm toán.

Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm liên quan đến cán bộ diện cấp ủy quản lý thì chuyển hồ sơ đến Ủy ban Kiểm tra và Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để chỉ đạo xử lý.

Đoàn kiểm tra cũng yêu cầu Thành ủy Hà Nội quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường phối hợp, tích cực, chủ động hơn trong công tác phát hiện, tiếp nhận, chuyển giao, giải quyết nguồn tin về tội phạm về kinh tế, tham nhũng, tiêu cực với yêu cầu tất cả nguồn tin về tội phạm phải được chuyển giao, tiếp nhận và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Nâng cao năng lực của các cơ quan điều tra, thanh tra, kiểm toán, thuế, hải quan, quản lý thị trường trong quá trình chuyển giao, xử lý nguồn tin về tội phạm tham nhũng, kinh tế. Chỉ đạo nghiêm túc việc rà soát lại các kết luận thanh tra, kiểm tra đã ban hành.

Đoàn Kiểm tra cũng yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường phối hợp, tích cực, chủ động hơn trong phát hiện, tiếp nhận, chuyển giao, giải quyết nguồn tin về tội phạm về kinh tế, tham nhũng, tiêu cực với yêu cầu tất cả nguồn tin về tội phạm phải được chuyển giao, tiếp nhận và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Nâng cao năng lực của các cơ quan điều tra, thanh tra, kiểm toán, thuế, hải quan, quản lý thị trường trong quá trình chuyển giao, xử lý nguồn tin về tội phạm tham nhũng, kinh tế.

Thành ủy TP chỉ đạo nghiêm túc việc rà soát lại các kết luận thanh tra, kiểm tra đã ban hành; tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực dư luận quan tâm, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo; tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng của TP chủ động phối hợp tốt hơn trong công tác giám định, định giá tài sản trong các vụ án, vụ việc kinh tế, tham nhũng, tiêu cực.

Minh Khôi