Nhiều chuyển biến tích cực

Gốc
KTĐT - Ngày 25/10, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do đồng chí Phạm Quang Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình về kết quả thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Quốc Toản

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Quang Nghị đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, cầu thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình trong thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 và Chỉ thị 03. Sau kiểm điểm, Ban Thường vụ đã tổng hợp 42 vấn đề liên quan đến công tác kiểm tra, dân vận, quản lý Nhà nước và phòng chống tham nhũng để đề ra các giải pháp khắc phục với thời gian cụ thể. Qua một năm thực hiện, đã có 32/42 vấn đề được triển khai và hoàn thành, bước đầu đem lại hiệu quả thiết thực. Đó là việc rà soát, sửa đổi, bổ sung ngay các quy chế, quy định chưa phù hợp; xây dựng đề án nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện quy hoạch, luân chuyển và đánh giá cán bộ bám sát thực tế, hạn chế được những biểu hiện chạy chức, chạy quyền. Cùng với đó, Thái Bình cũng thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư công, trong quản lý đất đai, xây dựng, sử dụng vốn ngân sách Nhà nước. Các biện pháp ấy đã tác động tích cực, tạo điều kiện kinh tế phát triển, tăng trưởng năm 2012 của tỉnh đạt 7,8% và 6 tháng đầu năm đạt 6,16%, cao hơn mức bình quân của cả nước.

Tuy nhiên, đồng chí Phạm Quang Nghị nhấn mạnh, những kết quả trên mới chỉ là bước đầu, chưa thực sự vững chắc, chưa có nhiều giải pháp mang tính đột phá. Điều này thể hiện rõ ở 10 vấn đề chưa tổ chức thực hiện, một số việc mới dừng ở triển khai chủ trương, chưa đem lại hiệu quả. Có cấp ủy thiếu quan tâm, thiếu đầu tư công sức, chưa coi trọng đúng mức việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, còn khá nhiều vấn đề dân sinh bức xúc, giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai chưa có nhiều chuyển biến…

Để việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 và Chỉ thị 03 thực sự mang lại hiệu quả, đồng chí Phạm Quang Nghị đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình tiếp tục tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về công tác này. Việc xây dựng các giải pháp khắc phục với tinh thần phải hết sức nghiêm túc, nội dung cụ thể, lộ trình rõ ràng đi đôi với kiểm tra, giám sát thường xuyên. Mỗi tổ chức Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên luôn phải tự soi mình, sửa mình; thực hiện nghiêm nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, không dám nói thật trong sinh hoạt cấp ủy. Đồng thời sửa đổi, từng bước hoàn thiện cơ chế, chính sách để ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả những sai phạm trong quản lý đất đai, môi trường, tài chính ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản. Đồng chí cũng đề nghị tỉnh Thái Bình chỉ đạo việc lấy phiếu tín nhiệm hàng năm đối với cán bộ; đổi mới cách lấy phiếu theo hướng mở rộng đối tượng tham gia; những người có tín nhiệm thấp, hai năm liền không hoàn thành nhiệm vụ nên xem xét cho thôi chức vụ, không chờ hết nhiệm kỳ.

Tin nóng

Tin mới