(ANTĐ) - Tin từ Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH), các hợp đồng tuyển tu nghiệp sinh (TNS) đi tu nghiệp và làm việc tại Nhật Bản xin thẩm định tại Cục này hiện nay ngày càng tăng về đơn vị và số lượng. Chỉ tính riêng từ ngày 1 đến 17-5, Cục đã xét duyệt cho gần 10 doanh nghiệp tuyển khoảng 400 lao động đi tu nghiệp và làm việc tại Nhật Bản. Đây là cơ hội đáng mừng đối với lao động muốn được làm việc tại thị trường thu nhập cao này.

Cũng theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, hầu hết các doanh nghiệp khai thác thị trường này đều đưa ra lời khuyên cho lao động rằng, muốn làm việc cần phải kiên trì vì các doanh nghiệp ở Nhật không chỉ tuyển lao động rất kỹ mà họ cũng rất khắt khe trong thẩm định doanh nghiệp xuất khẩu lao động Việt Nam. Chỉ khi nào thực sự tin tưởng doanh nghiệp họ mới hợp tác tiếp nên số lượng lao động mỗi lần lấy thường không lớn và ồ ạt. Tỉ lệ TNS trong 1 xí nghiệp, nhà máy của Nhật không được vượt quá 10% số lao động ở nơi đó nên chủ doanh nghiệp cũng không được lấy nhiều.