(NDHMoney) Nếu chưa đủ điểm trúng tuyển NV1, các thí sinh khối C vẫn còn nhiều cơ hội xét tuyển NV2.

Dưới đây là chỉ tiêu xét tuyển NV2 dành cho thí sinh dự thi khối C của một số trường Đại học:

ĐH Khoa học xã hội và nhân văn-ĐH QG Hà Nội

Trường thông báo xét tuyển NV2 một số ngành cho thí sinh thi khối C như Chính trị học, Hán Nôm, Nhân học, Thông tin học, Triết học. Mức điểm sàn xét tuyển là 18 điểm.

ĐH Văn hóa Hà Nội

Các thí sinh dự thi khối C có thể nộp hồ sơ xét tuyển NV2 vào một số ngành như: Khoa học thư viện, Thông tin học, Bảo tàng học, Văn hóa học, Văn hóa dân tộc thiểu số ( chuyên ngành Quản lý nhà nước về văn hóa dân tộc thiểu số), Quản lý văn hóa ( chuyên ngành Quản lý Nhà nước và Gia đình).

Đối tượng nộp hồ sơ là những thí sinh dự thi tuyển sinh chung Quốc gia có điểm thi tối thiểu bằng điểm chuẩn nguyện vọng 1 của ngành.

Học viện Báo chí và tuyên truyền

Học viện thông báo xét tuyển NV2 một số ngành khối C như: Ngành chủ nghĩa xã hội khoa học 11 chỉ tiêu, điểm xét tuyển 17,5; Ngành kinh tế chính trị Mác-Lê nin 12 chỉ tiêu, điểm xét tuyển 17,5; Ngành lịch sử Đảng CSVN 11 chỉ tiêu, điểm xét tuyển 18; Ngành tư tưởng Hồ Chí Minh 6 chỉ tiêu, điểm xét tuyển 17,5.

ĐH Hải Phòng

Đối với khối C, trường xét tuyển 15 chỉ tiêu ngành Giáo dục Chính trị, điểm xét tuyển là 14; 10 chỉ tiêu ngành ĐHSP Ngữ Văn và 30 chỉ tiêu ngành ĐHSP Địa lí, điểm xét tuyển là 14.

Ngoài ra, trường cũng dành 20 chỉ tiêu cho ngành Cử nhân Việt Nam học ( điểm xét tuyển 14); 50 chỉ tiêu ngành Cử nhân Lịch sử ( điểm xét tuyển 14); 45 chỉ tiêu ngành Cử nhân Văn học (14 điểm); 15 chỉ tiêu ngành Cử nhân Công tác xã hội (14 điểm).

Học viện Quản lý giáo dục

Các thí sinh khối C đạt từ 14 điểm trở lên có thể nộp hồ sơ xét tuyển NV2 ngành Tâm lý giáo dục.

ĐH Luật TP.HCM

Ngành Luật khối C của ĐH Luật TP.HCM dành 15 chỉ tiêu xét tuyển NV2, điểm sàn xét tuyển là 22.

ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM

Các ngành xét tuyển NV2 dành cho thí sinh khối C là: Lịch sử (30 chỉ tiêu, 20 điểm đã nhân hệ số 2 môn Lịch sử); Nhân học ( 25 chỉ tiêu, 15,5 điểm); Triết học (20 chỉ tiêu, 16 điểm); Thông tin học (20 chỉ tiêu, 15,5 điểm); Giáo dục (35 chỉ tiêu, 25,5 điểm).