Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Nhiều cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm vi phạm

Gốc

Những cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm không bảo đảm vệ sinh an toàn là một nguồn lây nhiễm bệnh dịch rất nguy hiểm cho môi trường và người dân sống quanh khu vực...

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.nhipcaubandoc.28391.qdnd