Dư luận Mỹ đang thật sự bất bình với cách đào tạo quân lính của Lầu Năm Góc để phục vụ các vùng chiến sự trên thế giới trong thời gian vừa qua. Việc quân lính không được chuẩn bị tốt về kỹ năng chiến đấu, tâm lý chiến trường nhưng đã được đẩy đến các vùng chiến sự, thật sự để lại nhiều hậu quả đáng lo ngại.