SGTT.VN - Tại Hà Nội, hiện vẫn còn rất nhiều đại lý internet không niêm yết giờ đóng mở cửa, không cài đặt phần mềm quản lý, không lưu trữ thông tin người sử dụng trong vòng 30 ngày, không có sơ đồ phòng máy và đặc biệt, có khá nhiều cửa hàng internet vẫn mở cửa suốt đêm phục vụ người chơi trò chơi trực tuyến.

Theo báo cáo của sở Thông tin và truyền thông Hà Nội về kết quả kiểm tra các cơ sở internet trên toàn thành phố, Hà Nội có 2.110 đại lý internet, trong đó có 204 đại lý internet nằm cách trường học không quá 200m. Thời gian tới, Hà Nội sẽ tiếp tục kiểm tra các đại lý internet, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ internet thông qua các đại lý. Những đại lý internet nào nằm cách trường học không quá 200m mà vẫn hoạt động hoặc hoạt động từ 23 giờ đêm hôm trước đến 6 giờ sáng ngày hôm sau thì doanh nghiệp cung cấp dịch vụ internet cho các đại lý này sẽ bị xử phạt. Sở Thông tin và truyền thông Hà Nội cũng yêu cầu các đại lý internet cam kết chỉ mở cửa cung cấp dịch vụ tối đa từ 6 giờ đến 23 giờ hàng ngày; ngừng cung cấp đường truyền cho các đại lý internet cách cổng ra vào các trường học dưới 200m từ ngày 1.9.2010.