Nhiều dấu ấn đổi mới trong nhiệm kỳ quốc hội khóa XIV

Gốc
0:00 / 0:00
0:00

Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV là nhiệm kỳ có nhiều sự đổi mới với những dấu ấn đậm nét, được cử tri và nhân dân cả nước đánh giá cao. Trong nhiệm kỳ, Quốc hội đã đạt được những thành tựu quan trọng trong hoạt động lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; góp phần to lớn vào thành tựu chung của công cuộc đổi mới, nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Nguồn VNEWS http://vnews.gov.vn/video/nhieu-dau-an-doi-moi-trong-nhiem-ky-quoc-hoi-khoa-xiv-208190.htm