TT (TP.HCM) - Luật nhà ở có hiệu lực từ ngày 1-1-2006 quy định cấp giấy hồng (giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất) đối với đất ở có nhà.