Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Nhiều địa phương chi vốn cho mục tiêu bảo vệ môi trường chưa đúng với quy định

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet- Đánh giá về kết quả của đợt kiểm tra các địa phương về việc bố trí kinh phí sự nghiệp môi trường theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và Quyết định số 151 của Thủ tướng Chính phủ về Định mức phân bổ chi thường xuyên hàng năm,

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=44&NewsId=34076