Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Nhiều địa phương tích cực triển khai xây dựng nông thôn mới

(Chinhphu.vn) - Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, các địa phương trong cả nước đang khẩn trương lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới cấp xã, hoàn thành trong năm 2011 để làm cơ sở đầu tư xây dựng và thực hiện các tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2011- 2015.

Tập trung đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, từng bước có kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội đồng bộ - Ảnh minh họa

Kiên Giang hoàn thành quy hoạch nông thôn mới toàn bộ 117 xã vào cuối năm 2011

Với mục tiêu 70% số xã đạt các tiêu chí nông thôn mới vào năm 2020, Kiên Giang đang khẩn trương lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới trong toàn tỉnh để làm cơ sở đầu tư xây dựng và thực hiện các tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2011- 2015.

Tỉnh cũng đã tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh theo 19 tiêu chí nông thôn mới và mời các công ty tư vấn lập bản đồ quy hoạch. Dự kiến đến cuối năm nay sẽ hoàn thành quy hoạch xã nông thôn mới toàn bộ 117 xã. Nội dung quy hoạch được xác định tập trung vào quy hoạch sử dụng đất, kết cấu hạ tầng kinh tế, kỹ thuật phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ nông thôn; Quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế- xã hội- môi trường, phát triển các khu dân cư, kể cả chỉnh trang khu dân cư hiện có và xây dựng khu dân cư mới.

Được biết, tỉnh đang tích cực huy động các nguồn vốn để thực hiện 19 tiêu chí xã nông thôn mới, trước mắt chú trọng thực hiện tốt 6 tiêu chí là giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế, hệ thống chính trị và nâng cao mức sống của người dân. Riêng xã Định Hòa, huyện Gò Quao, đến nay đã đạt được 11/19 tiêu chí xã nông thôn mới.

Lào Cai thực hiện 5 giải pháp xây dựng nông thôn mới

UBND tỉnh Lào Cai đã đề ra các kế hoạch và giải pháp tiếp tục triển khai thực chương trình nông thôn mới ở tất cả các xã (144/144 xã) trong toàn tỉnh; phấn đấu đến năm 2015 có 35/144 xã đạt chuẩn nông thôn mới; đến năm 2020 có 72/144 xã đạt nông thôn mới. Từ nay đến 2015 tỉnh tập trung thực hiện 5 giải pháp là đẩy mạnh sản xuất, nâng cao hiêu quả kinh tế nông, lâm nghiệp nhằm tăng thu nhập cho người sản xuất; phát triển nông thôn để tạo điều kiện cho phát triển sản xuất và đời sống của nhân dân; phát triển mạnh giáo dục mầm non; giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn, làng bản sạch đẹp; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội.

Hiện nay, tỉnh Lào Cai đã kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp và phân công nhiệm vụ theo yêu cầu. Công tác quy hoạch, xây dựng đề án 4 xã điểm đã hoàn thành. Đến ngày 30/9/2011 toàn tỉnh có 25/144 xã được phê duyệt đồ án quy hoạch, 47/144 xã đã hoàn thành đồ án quy hoạch đang chờ phê duyệt, 72/144 xã đang triển khai xây dựng đề án.

Bình Dương đầu tư hơn 16 nghìn tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011-2015 sẽ có 30 xã đạt xã nông thôn mới với tổng vốn thực hiện là trên 16.700 tỷ đồng; đến năm 2020 có 100% số xã đạt chuẩn xã nông thôn mới, trong đó thu nhập bình quân xã nông thôn mới đạt 36 triệu đồng/người/năm.

Để đạt được mục tiêu trên, hiện nay tỉnh Bình Dương đang đẩy mạnh thực hiện các bước còn lại trong trình tự xây dựng nông thôn mới cho phù hợp với kế hoạch. Với 5 xã đầu tiên được chọn để xây dựng nông thôn mới là xã An Sơn (thị xã Thuận An), xã Thanh An (Dầu Tiếng), xã Tân Long (Phú Giáo), xã Chánh Phú Hòa (Bến Cát) và xã Bạch Đằng (Tân Uyên), không khí xây dựng nông thôn mới đang rất sôi nổi và người dân tại các xã này tin tưởng sẽ thực hiện thành công.

Đức Nam

Nguồn Chính Phủ: http://baodientu.chinhphu.vn/home/nhieu-dia-phuong-tich-cuc-trien-khai-xay-dung-nong-thon-moi/201110/100947.vgp