Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Nhiều điểm sáng chính sách xã hội khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XI

Sáng 30/9, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương và Ngân hàng thế giới tại Việt Nam tổ chức hội thảo 'Những vấn đề lý luận thực tiễn qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XI về một số chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020'.

Sau hơn 10 năm triển khai, các nội dung Nghị quyết đã đi vào cuộc sống, hợp lòng dân, góp phần ổn định xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu cũng cho rằng chính sách xã hội còn thiếu bao trùm, quá trình triển khai còn thiếu đồng bộ, đồng đều giữa các địa phương; chênh lệch mức sống giữa các vùng miền, nhóm đối tượng còn lớn.

Từ kinh nghiệm thực hiện chính sách, các đại biểu cho rằng, việc xây dựng lý luận phải đi trước 1 bước và cần cụ thể hóa xây dựng chính sách phải lấy con người là trung tâm, đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch, đảm bảo an sinh xã hội là quyền cơ bản của công dân. Đồng thời đẩy mạnh hợp tác quốc tế để có thêm kinh nghiệm phù hợp với xu thế hội nhập.

Thực hiện : Diệu Huyền Đức Minh