Văn phòng Chính phủ vừa công bố thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp với UBND TP Hà Nội về tái cơ cấu DN nhà nước giai đoạn 2014-2015.

Theo đó, Phó Thủ tướng đồng ý UBND TP Hà Nội tiến hành sáp nhập 5 xí nghiệp môi trườngđô thị thuộc các huyện vào Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội và thực hiện cổ phần hóa công ty này trong năm 2014. Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng đồng ý sáp nhập bộ phận Công viên Tuổi trẻ thuộc Công ty NHNN MTV Đầu tư và Dịch vụ tuổi trẻ Hà Nội vào Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội.

Sau đó, thực hiện giải thể hoặc phá sản Công ty TNHH MTV Đầu tư và Dịch vụ tuổi trẻ Hà Nội. Liên quan đến đề nghị của UBND TP Hà Nội được giữ lại tiền thu được từ bán phần vốn Nhà nước khi cổ phần hóa các doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước để thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp, Phó Thủ tướng yêu cầu Hà Nội thực hiện theo đúng quy định hiện hành. Trường hợp cần thiết bổ sung vốn điều lệ cho doanh nghiệp Nhà nước, Ủy ban phối hợp với Bộ Tài chính lập phương án trình Thủ tướng xem xét, quyết định. Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng giao cho Hà Nội phối hợp với Bộ, cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, xây dựng Đề án trình Thủ tướng xem xét, quyết định