Từ năm 2008, sẽ có nhiều doanh nghiệp (DN) dệt may TPHCM chuyển sang kinh doanh các lĩnh vực khác để có lợi nhuận cao hơn, tỷ trọng kinh doanh hàng dệt may của các DN dệt may sẽ giảm