Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Nhiều doanh nghiệp ngoài quốc doanh vi phạm Bộ luật lao động

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Theo phản ánh của các cấp công đoàn ở Hà Nội, người lao động vẫn còn lo lắng, băn khoăn về việc làm và đời sống, với khoảng 3.300 người thiếu việc làm.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=58&NewsId=31745