Giá bán cho các nhà đầu tư trong nước sẽ theo đúng giá trúng thầu bình quân thực tế (tức là 20.265 đồng/cổ phần).