Nhiều doanh nghiệp phi tài chính bị lỗ vì đầu tư chứng khoán

Hai năm gần đây, đầu tư chứng khoán trở thành một trong những phương án được nhiều doanh nghiệp phi tài chính lựa chọn để đầu tư nguồn tiền nhàn rỗi, thay vì chỉ gửi ngân hàng như trước đây. Ở thời điểm chứng khoán lên ngôi, nguồn thu này đã hỗ trợ rất nhiều cho các doanh nghiệp, thậm chí còn chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu lợi nhuận. Nhưng kịch bản tích cực này đã không xuất hiện trong nửa đầu năm nay, khi thị trường chứng khoán lao dốc, gặp nhiều biến động.

KTSG Online

Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/nhieu-doanh-nghiep-phi-tai-chinh-bi-lo-vi-dau-tu-chung-khoan-2/