Nhiều doanh nghiệp tham dự Giải thưởng Chất lượng quốc gia năm 2022

Hội đồng Sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng quốc gia năm 2022 tỉnh Đồng Nai vừa tổ chức cuộc họp lần thứ 2 nhằm đánh giá, nhận xét đối với các doanh nghiệp tham gia Giải thưởng Chất lượng quốc gia năm 2022. Đồng thời, thống nhất kế hoạch triển khai đánh giá tại chỗ đối với các doanh nghiệp đủ điều kiện.

Theo đó, hội đồng đã tiến hành đánh giá, nhận xét báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ của các Công ty: CP Sản xuất và đầu tư Hoàng Gia; CP Hoàng gia Pha Lê; Nhà máy Bibica Biên Hòa (Công ty CP Bibica); TNHH Nestlé Việt Nam; TNHH Woosung Việt Nam; CP Chăn nuôi CP Việt Nam (Nhà máy Thức ăn chăn nuôi tại Đồng Nai); TNHH Phòng cháy Hoàng Gia; CP Thực phẩm Cô Cô Việt Nam.

An Yên

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/xahoi/202209/nhieu-doanh-nghiep-tham-du-giai-thuong-chat-luong-quoc-gia-nam-2022-3133528/