Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Nhiều doanh nghiệp xây dựng vẫn tăng trưởng cao

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Mặc dù có nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh, song giá trị sản xuất kinh doanh của các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng trong tháng 11 và 11 tháng năm 2008 vẫn tăng so với cùng kỳ năm 2007.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=114828