Nhiều dự án của DNNN đầu tư không hiệu quả

Gốc
Theo số liệu mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được về các dự án có dấu hiệu đầu tư không hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước (DNNN), tính đến 25/8, có 43 dự án của các DN thuộc các bộ, 21 dự án thuộc các địa phương, 8 dự án thuộc các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước với tổng mức đầu tư được phê duyệt sau cùng khoảng 42.744 tỷ đồng.

Nhiều dự án của DNNN đầu tư không hiệu quả - Ảnh 1

Cụ thể, 15 dự án có tổng mức đầu tư phải điều chỉnh tăng so với mức đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 25 dự án có doanh thu, lợi nhuận thực tế thấp hơn trong báo cáo nghiên cứu khả thi được phê duyệt; 29 dự án đầu tư dở dang, chưa đưa vào hoạt động sản xuất, kinh doanh theo đúng kế hoạch đầu tư.

Đáng chú ý, có 20 dự án đầu tư đã đi vào hoạt động nhưng không đảm bảo công suất thiết kế, không bù đắp được chi phí vận hành, chi phí sản xuất thực tế cao hơn chi phí sản xuất theo tính toán khi thiết kế dự án, thời gian lỗ thực tế kéo dài hơn thời gian lỗ kế hoạch. Ngoài ra, có 8 dự án có dấu hiệu đầu tư không hiệu quả đã được thanh lý, hoặc chuyển giao, thay đổi chủ đầu tư.

Hoàng Việt

Tin nóng

Tin mới