Nhiều dự án ngành y tế vi phạm thời gian nộp báo cáo quyết toán

Gốc
Theo Bộ Y tế, hiện có nhiều dự án của ngành y tế đã hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng nhưng chưa lập báo cáo quyết toán, vi phạm thời gian nộp hồ sơ báo cáo quyết toán.

Nhiều dự án ngành y tế vi phạm thời gian nộp báo cáo quyết toán - Ảnh 1

Điển hình như, Dự án Đầu tư xây dựng Bệnh viện C Đà Nẵng, Dự án Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương cơ sở I và II (kết thúc đầu tư năm 2013); Dự án Đầu tư xây dựng mới Bệnh viện Nội tiết Trung ương, Dự án Đầu tư xây dựng Bệnh viện Thống Nhất (kết thúc đầu tư năm 2015); Dự án Đầu tư xây dựng, mở rộng Trường Đại học Y Thái Bình giai đoạn 2, Dự án Cải tạo, mở rộng Bệnh viện Da liễu Trung ương (kết thúc đầu tư năm 2016)...

Để xảy ra tình trạng trên, theo Bộ Y tế, là do một số chủ đầu tư chưa làm hết trách nhiệm; việc giám sát, theo dõi, đôn đốc nhà thầu thuộc phạm vi đơn vị quản lý trong chấp hành công tác quyết toán dự án chưa quyết liệt. Bên cạnh đó, năng lực của một số ban quản lý dự án còn hạn chế; việc tuân thủ về quy trình, trình tự thủ tục trong đầu tư xây dựng cơ bản cũng chưa nghiêm.

Văn Huyền

Tin nóng

Tin mới