Theo Ban quản lý các KCN tỉnh Sóc Trăng, ngày 28.2, UBND tỉnh đã có quyết định thu hồi 431.000m2 đất tại KCN An Nghiệp do 8 DN thuê nhưng đã lâu không triển khai thực hiện dự án do khó khăn về tài chính.

Còn tại Hậu Giang, UBND tỉnh cũng vừa chỉ đạo Sở TNMT làm việc với chủ đầu tư Khu thể thao liên hợp golf Hậu Giang về việc thu hồi dự án này. Năm 2008, UBND tỉnh có quyết định đồng ý quy hoạch 232ha đất tại 2 huyện Châu Thành và Châu Thành A để đầu tư xây dựng Khu thể thao liên hợp golf Hậu Giang. Tới nay chủ đầu tư chưa triển khai, trong khi theo quyết định phê duyệt quy hoạch sân golf Thủ tướng Chính phủ ban hành cuối năm 2009, tại ĐBSCL Hậu Giang không có sân golf.