Giadinh.net - Cho đến năm 2007, mấy năm sau ngày “bắn” giọng hát lên mạng, Thùy Chi vẫn là “ca sĩ ...