Theo bảng xếp hạng của New7wonders, đến ngày 14/3, Vịnh Hạ Long vẫn đứng đầu trong số 77 kỳ quan thiên nhiên thế giới hiện đang có tên trong danh sách bầu chọn. Có thể nói, hiện nay đang bùng nổ các phong trào bầu chọn cho Vịnh Hạ Long, mà nổi bật nhất là sự vào cuộc của các mạng di động trên toàn quốc.