Chào mừng kỷ niệm 54 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2008), thành phố Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, vui chơi giải trí phục vụ các tầng lớp nhân dân và du khách.