Nhiều hoạt động nhân kỷ niệm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Gốc
Nhiều địa phương trong cả nước tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 -18/11/2011), từ đó, tăng cường và phát huy tinh thần Đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn cách mạng mới.

* Tại An Giang, các địa phương trong tỉnh tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư”, họp mặt và ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, nay là MTTQVN. Nhân dịp này, các cấp mặt trận ở An Giang đề ra những việc làm cụ thể hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQVN phát động, qua đó góp phần cùng Đảng, Nhà nước xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, góp phần giải quyết những khó khăn, thách thức đặt ra trong đời sống xã hội.

* Kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, ngày 16/11, Ủy ban MTTQ thành phố Đà Nẵng đã tổ chức tuyên dương khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước và tổng kết cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" năm 2011. Tại Đà Nẵng, trong năm 2011, Mặt trận tiếp tục khẳng định vai trò vị trí của mình trong hệ thống chính trị, Mặt trận các cấp đã chủ trì phối hợp triển khai có hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư"; đẩy mạnh cuộc vận động "Vì người nghèo" gắn với Chương trình "thành phố 5 không", "thành phố 3 có" của Đà Nẵng... Trong năm 2011, Mặt trận thành phố và các cấp đã kêu gọi, vận động nguồn lực từ trong các tầng lớp nhân dân, các doanh nghiệp, các cơ quan...hơn 106 tỷ đồng góp phần thực hiện mục tiêu an sinh xã hội. Trong đó Quỹ "Vì người nghèo" đã vận động được hơn 17 tỷ đồng, nâng tổng số tiền vận động vì an sinh xã hội trong 11 năm qua lên gần 700 tỷ đồng (trong đó "Quỹ vì người nghèo" đạt gần 77 tỷ đồng). Mặt trận đã hỗ trợ xây dựng 238 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo với số tiền gần 7 tỷ đồng, giúp sửa chữa 312 nhà và góp phần giảm 6.350 hộ nghèo. Đến nay tỷ lệ hộ nghèo trên toàn thành phố chỉ còn 3,83%.

* Cùng ngày 16/11, Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Nam đã tổ chức tọa đàm và hội thảo về quyền hạn, trách nhiệm của MTTQVN theo Hiến pháp năm 1992. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu cho rằng, cần tăng cường phổ biến, tuyên truyền quy định của Hiến pháp và pháp luật về vai trò, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của MTTQVN một cách sâu rộng trong toàn xã hội. Mặt trận các cấp cần tích cực tham gia ý kiến với chính quyền ngay từ giai đoạn dự thảo nghị quyết, quyết định các đề án, dự án về phát triển kinh tế xã hội tại địa phương; nâng cao vai trò trong việc tham gia giám sát và phản biện xã hội về những vấn đề, nội dung lên quan đến chủ trương, chính sách pháp luật, các chương trình đề án, quy định của đại phương... Đồng thời, kiến nghị với Quốc hội sớm ban hành luật giám sát nhân dân, luật tiếp cận thông tin... nhằm tạo hành lang pháp lý để nhân dân thực hiện quyền và trách nhiệm giám sát của Đảng, Nhà nước.

* Ngày 16/11, UBND tỉnh Đắk Nông đã tổ chức hội nghị những người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số trong tỉnh với sự có mặt của 125 đại biểu người dân tộc thiểu số. Hội nghị thảo luận nhiều lĩnh vực như: Chính sách cấp đất ở, đất sản xuất, nhà ở và nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, cấp thể bảo hiểm y tế, chính sách hỗ trợ giá, hỗ trợ vay vốn; thực hiện công tác kết nghĩa giữa các thôn, buôn đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ, đổi mới nâng cao chất lượng hệ thống chính trị gắn với xây dựng thôn buôn vững mạnh, chính sách hỗ trợ học sinh-sinh viên./.

Tin nóng

Tin mới