Nhiều hoạt động tại Liên hoan (Festival) Huế 2008

ND - Gửi lòng tri ân đến đất Huế là thông điệp mà những nghệ nhân thêu của Trung tâm tranh thêu XQ Cổ Độ Huế (Công ty XQ Việt Nam) tại 49 Lê Lợi (TP Huế) gửi đến du khách trong lễ hội XQ Cổ Độ diễn ra trong những ngày Liên hoan (Festival) Huế 2008.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=123680&sub=80&top=43