Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Thanh niên 2008

Gốc
Hơn 20.000 thanh niên được giới thiệu việc làm, trong đó 7.000 thanh niên có việc làm ổn định; 2.000 thanh niên được hỗ trợ vốn làm kinh tế với tổng số tiền hơn 8 tỷ đồng và 600 thanh niên được hỗ trợ phí học nghề

Tin nóng

Tin mới