Tình trạng trên xảy ra ở Trường Tiểu học Vừ A Dính và THCS xã Đắc Som, huyện Đắc Glong, tỉnh Đắc Nông và chủ yếu xảy ra ở đối tượng học sinh dân tộc Mông.