Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Nhiều kết quả nổi bật, quan trọng trong công tác kế hoạch - tài chính

Chiều 10/1, tại trụ sở cơ quan, Cục Kế hoạch - Tài chính (Cục 3), VKSND tối cao đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Hà, Cục trưởng Cục 3 chủ trì Hội nghị; tập thể lãnh đạo và toàn thể công chức thuộc Cục 3, VKSND tối cao tham dự Hội nghị.

Theo báo cáo, năm 2022, bám sát Chỉ thị, Kế hoạch, Chương trình công tác, dưới sự chỉ đạo sâu sát và kịp thời của lãnh đạo VKSND tối cao, triển khai quyết liệt các biện pháp của tập thể lãnh đạo Cục cùng sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể công chức trong đơn vị, Cục 3 đã tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt 13/13 nhiệm vụ trọng tâm được giao (với 7 nhiệm vụ được giao từ đầu năm, 6 nhiệm vụ được giao bổ sung trong chương trình công tác trọng tâm các quý).

 Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao Cờ thi đua của ngành KSND cho Cục 3.

Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao Cờ thi đua của ngành KSND cho Cục 3.

Trong đó 11 nhiệm vụ Cục trực tiếp thực hiện, 2 nhiệm vụ phối hợp. Đã tham mưu ban hành 1.322 văn bản đi, nhận và xử lý 3.794 văn bản đến. Các nhiệm vụ đều đã được Cục hoàn thành với chất lượng, đúng thời hạn và đạt được những kết quả quan trọng, nổi bật.

 Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Khối cho tập thể thuộc Cục 3.

Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Khối cho tập thể thuộc Cục 3.

Theo đó, trong điều kiện ngân sách còn khó khăn, tiếp tục phải giảm 10% chi thường xuyên so với dự toán năm 2022 của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước nhưng ngân sách cấp cho Ngành vẫn tăng, trong đó tiếp tục tăng kinh phí cho đầu tư trụ sở, trang thiết bị, phương tiện làm việc và chi đào tạo bồi dưỡng công chức toàn Ngành.

Đơn vị cũng đã tham mưu việc điều hành ngân sách chủ động, linh hoạt giúp các đơn vị sử dụng hiệu quả nguồn vốn được cấp; triển khai thực hiện Đề án “Đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc cho ngành KSND giai đoạn 2021-2025”; mua sắm tập trung các gói thầu.

 Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" cho Phòng Tài sản trang phục thuộc Cục 3.

Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" cho Phòng Tài sản trang phục thuộc Cục 3.

Ngay từ đầu năm, Cục 3 đã tham mưu cho lãnh đạo VKSND tối cao triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Viện trưởng VKSND tối cao về giải ngân vốn đầu tư công, xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2022; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; đẩy mạnh giải ngân đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn; kết quả giải ngân vốn đầu tư là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua của các đơn vị.

Cùng với đó, đơn vị cũng đã chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các đơn vị trong Ngành tổ chức triển khai thực hiện sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất; tích cực, chủ động trong phối hợp công tác với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch - Đầu tư để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư và bảo vệ kinh phí các Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho Ngành; tham mưu lãnh đạo Viện ban hành và triển khai toàn Ngành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngành KSND giai đoạn 2021-2025.

 Đồng chí Nguyễn Văn Hà, Cục trưởng Cục 3 trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho các cá nhân.

Đồng chí Nguyễn Văn Hà, Cục trưởng Cục 3 trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho các cá nhân.

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng công tác xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách năm 2021; tham mưu lãnh đạo Viện tiếp tục tăng cường phân cấp việc quản lý, sử dụng tài chính công, đầu tư xây dựng; gắn với tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương tài chính; tăng cường công tác phối hợp, tham gia ý kiến, đề xuất chế độ, chính sách với các đơn vị trong và ngoài Ngành…

Dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao khẳng định, với sự nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị, năm 2022 Cục 3 đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đạt nhiều kết quả nổi bật.

 Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Về nhiệm vụ công tác trong năm 2023, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Duy Giảng đề nghị đơn vị cần quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nội dung được nêu tại Chỉ thị công tác năm 2023 của ngành KSND, Kế hoạch công tác trọng tâm của cơ quan VKSND tối cao và các nhiệm vụ trọng tâm đã được đơn vị xác định.

Trước hết, cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Cục trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; tiếp tục mở rộng dân chủ, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong đơn vị; đồng thời, khi xác định các giải pháp để đạt mục tiêu năm 2023 cần phải cụ thể hơn.

Bên cạnh đó, đơn vị tham mưu lãnh đạo Viện xây dựng và ban hành Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của ngành KSND năm 2023 theo Chương trình tổng thể của Chính phủ.

Chủ trì xây dựng định mức phân bổ ngân sách năm 2023 và dự kiến phương án phân bổ ngân sách năm 2023 của Ngành trình lãnh đạo VKSND tối cao quyết định; thực hiện phân bổ ngân sách và công khai phân bổ dự toán ngân sách năm 2023 (các nguồn vốn) theo quy định. Hướng dẫn thực hiện dự toán và điều hành ngân sách nhà nước năm 2023 toàn Ngành.

Mặt khác, Cục 3 chủ trì, phối hợp triển khai các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Viện trưởng VKSND tối cao về các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, xác định giải ngân vốn đầu tư công là một nhiệm vụ trong tâm của Ngành.

Đơn vị cũng cần tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá đầu tư và kiểm tra công tác đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng trong Ngành; tiếp tục thực hiện việc lập phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất theo Kế hoạch của Viện trưởng VKSND tối cao. Đồng thời, thực hiện xét duyệt, thẩm định và thông báo kết quả xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách năm 2022 đối với các đơn vị dự toán trực thuộc VKSND tối cao; tổng hợp báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách của Ngành theo quy định.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Duy Giảng cũng đề nghị Cục 3 cần tiếp tục đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành; tích cực, chủ động phối hợp các Bộ, ngành trong công tác kế hoạch - tài chính nhằm tăng cường nguồn kinh phí, cơ sở vật chất cho Ngành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đồng thời, đơn vị cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác kế hoạch - tài chính; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng; tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 06/CT-VKSTC ngày 1/12/2022 về tăng cường công tác quản lý tài chính; tăng cường công tác đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác này…

 Cục trưởng Cục 3 Nguyễn Văn Hà phát biểu tiếp thu ý kiến và bế mạc Hội nghị.

Cục trưởng Cục 3 Nguyễn Văn Hà phát biểu tiếp thu ý kiến và bế mạc Hội nghị.

Cục trưởng Cục 3 Nguyễn Văn Hà: “Năm 2022 là năm có rất nhiều khó khăn tác động đến việc triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo đảm công tác hậu cần của Ngành; tuy nhiên với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Viện trưởng và các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao, sự phối hợp, hỗ trợ của các đơn vị trong Ngành cũng như sự quan tâm của các cơ quan có liên quan cùng sự đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm, đổi mới, sáng tạo, lãnh đạo và công chức Cục 3 đã nỗ lực hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu công tác, bảo đảm chất lượng cao, đánh dấu bước đột phá trong thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ công tác chuyên môn về kế hoạch - tài chính, đặc biệt là công tác tạo nguồn kinh phí và cơ sở vật chất cho Ngành”.

P.V