Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Nhiều khó khăn trong phát triển văn hóa đọc cộng đồng

Thư viện Đồng Nai cho biết, thực hiện đề án Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, tầm nhìn 2030, bên cạnh những kết quả đạt được như: bổ sung hàng ngàn bản sách có chất lượng; xây dựng thư viện điện tử; luân chuyển sách về cơ sở, giao lưu, tọa đàm giới thiệu sách..., hoạt động phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn.

Hiện hệ thống thư viện điện tử của Thư viện Đồng Nai đã được đầu tư khá lâu, đến nay trang thiết bị không còn đáp ứng yêu cầu. Cơ sở dữ liệu ngày càng nhiều nên việc truy cập chậm. Nguồn kinh phí bổ sung sách còn hạn chế, để đạt được chỉ tiêu 1 bản sách/người trong hệ thống thư viện công cộng rất khó đạt được.

Một số thư viện cấp huyện hoạt động chưa hiệu quả. Đặc biệt từ tháng 8-2019, thực hiện sáp nhập, hệ thống thư viện huyện ở Đồng Nai không còn tên gọi là thư viện huyện như trước đây mà trở thành tổ thư viện trực thuộc các trung tâm văn hóa thông tin - thể thao. Do đó, số lượng cán bộ thư viện ngày càng giảm, kinh phí hoạt động giảm, có những tổ thư viện chỉ còn 1 nhân viên, không đủ nhân lực triển khai thực hiện công tác chuyên môn và phục vụ bạn đọc.

My Ny

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/vanhoa/202011/nhieu-kho-khan-trong-phat-trien-van-hoa-doc-cong-dong-3029941/