Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2009 có nhiều điểm khác biệt so với những năm trước. Phóng viên Báo NLĐ đã trao đổi với ông Nguyễn Đình Tấn, Cục trưởng Cục Thuế TPHCM, xung quanh vấn đề này

. Phóng viên: Đơn vị chi trả thu nhập nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) như thế nào, thưa ông? - Ông Nguyễn Đình Tấn: Theo hướng dẫn tại Thông tư số 84/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính thì các tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập; cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công, thu nhập từ kinh doanh có số thuế phải nộp lớn hơn số thuế đã khấu trừ, tạm nộp; cá nhân có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ số thuế nộp thừa vào kỳ sau thuộc đối tượng phải quyết toán thuế TNCN. Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính 2009, tức 31-3-2010. Đối với đơn vị trả thu nhập là tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sẽ nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý. Trường hợp cơ quan thuế có thực hiện ủy nhiệm thu thì đơn vị chi trả thu nhập nộp hồ sơ cho đơn vị được ủy nhiệm. Đối với các trường hợp khác như: Cơ quan Trung ương; cơ quan thuộc, trực thuộc bộ, ngành; UBND TP; cơ quan cấp TP; cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài nộp hồ sơ khai thuế tại cục thuế. Cơ quan thuộc, trực thuộc UBND quận/huyện, cơ quan cấp UBND quận/huyện nộp hồ sơ khai thuế tại chi cục thuế. . Tiền lương, tiền công của năm 2008 nhưng chi trả trong năm 2009 có phải kê khai quyết toán thuế năm 2009 hay không? . Đối với thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn, chứng khoán, từ bản quyền, nhượng quyền thương mại thì kê khai quyết toán thuế như thế nào? - Các khoản thu nhập nêu trên của năm 2009 nếu chi trả trước ngày 1-7-2010 thì được miễn thuế, đơn vị chi trả không phải kê khai quyết toán thuế; nếu chi trả sau ngày 30-6-2010 thì phải tính thuế. Trường hợp ứng trước các khoản thu nhập này có nguồn gốc của năm 2010 và những năm tiếp theo trong năm 2009 thì phải tính thuế và kê khai quyết toán thuế năm 2009 đối với phần thu nhập chi trả ứng trước. Đối với các khoản thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán... từ năm 2008 trở về trước nhưng năm 2009 mới được chi trả thì cũng thuộc thu nhập được miễn thuế; đơn vị chi trả không phải kê khai quyết toán thuế TNCN năm 2009 đối với các khoản này. . Việc tính các khoản giảm trừ gia cảnh, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế... khi quyết toán thực hiện ra sao? - Cá nhân cư trú có thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công chỉ phải khai quyết toán phần thu nhập và số thuế phải nộp của 6 tháng cuối năm 2009 và các khoản giảm trừ tương ứng với thu nhập phải nộp thuế của 6 tháng cuối năm 2009. Cụ thể: đối với các khoản đóng góp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm trách nhiệm bắt buộc đã đóng một lần cho cả năm thì kê khai giảm trừ bằng 50% tổng số tiền đã đóng; đối với khoản bảo hiểm đóng theo tháng thì kê khai giảm trừ theo số thực đóng của 6 tháng cuối năm 2009. Đối với giảm trừ gia cảnh: số tiền giảm trừ được tính theo thực tế giảm trừ gia cảnh của 6 tháng cuối năm 2009 (giảm trừ cho bản thân 24 triệu đồng; giảm trừ cho người phụ thuộc tính theo số người phụ thuộc, số tháng được tính giảm trừ và mức tiền được trừ cho một người một tháng). Đối với giảm trừ đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học thì mức giảm trừ tính theo số chi thực tế trong 6 tháng cuối năm 2009. Hạn chót được miễn thuế của các khoản thu nhập . Các khoản tiền lương, tiền công: Đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công đã trả trong 6 tháng đầu năm 2009, hạn chót chi trả được miễn thuế (gọi tắt là hạn chót) là ngày 30-6-2009; nếu đã hạch toán và ra quyết định nhưng chưa trả trong 6 tháng đầu năm thì hạn chót là ngày 31-12-2009. Tiền thưởng của cả năm 2009 trả một lần, được miễn 50% và hạn chót là ngày 31-3-2010; tiền thưởng của quý I, quý II/2009 thì hạn chót là ngày 31-12-2009; thu nhập từ nghỉ lễ, trang phục, lợi ích khác... trả trong 6 tháng đầu năm, được miễn hạn chót ngày 30-6-2009; tiền lương, thưởng năm 2008 về trước chi trả trong 6 tháng đầu năm 2009, hạn chót là ngày 30-6-2009. . Các khoản đầu tư vốn: Đối với thu nhập từ lợi tức, cổ phiếu được chia trong năm 2009, hạn chót là ngày 30-6-2009, đối với lãi tiền cho vay, hạn chót là ngày 31-12-2009. Trường hợp cá nhân nhận trước thu nhập cho nhiều năm thì phần thu nhập tương ứng của năm 2009 được miễn thuế TNCN. (Nguồn: Thông tư 160/2009/TT-BTC ngày 12-8-2009)