Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Nhiều mặt hàng sẽ phải đăng ký giá với cơ quan quản lý

Gốc

Hanoinet - Theo Bộ Tài chính, ngoài những mặt hàng dịch vụ do Nhà nước định giá, tới đây toàn bộ danh mục hàng hóa, dịch vụ thuộc diện bình ổn giá cũng sẽ phải đăng ký giá bán với cơ quan có thẩm quyền. Đây là một trong những biện pháp nhằm kiểm soát yếu tố hình thành giá nhằm bình ổn

Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=80290