Nhiều mặt hàng Việt Nam sang Lào được hưởng thuế suất 0%

Gốc
Năm 2009, sẽ có thêm nhiều mặt hàng xuất khẩu của Việt - Lào được áp dụng thuế suất là 0%...

Tin nóng

Tin mới