KTĐT - Ngày 6/9, Bộ NN&PTNT tổ chức họp giao ban công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tháng 8 và triển khai kế hoạch tháng 9/2013.

Theo Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản (Bộ NN&PTNT), kết quả giám sát ô nhiễm vi sinh vật, thuốc thú y và hóa chất trong thịt gia súc, gia cầm tại các tỉnh miền Bắc đã phát hiện nhiều mẫu thịt có hàm lượng chất cấm và kháng sinh vượt mức cho phép.

Cụ thể, kết quả đến tháng 8/2013, phát hiện 4/54 mẫu thịt gà có Campylobacter spp (chiếm 7,4%); 2/40 mẫu dương tính với chất cấm Chloramphenicol (chiếm 5%) và 4/40 mẫu dương tính với chất cấm Furazolodon (chiếm 10%); 4/40 mẫu phát hiện Tetracyline vượt giới hạn tối đa cho phép.

Kiểm tra chất lượng thịt tại chợ Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân

Ngoài ra, các địa phương đã triển khai lấy 507 mẫu thủy sản nuôi để phân tích các chỉ tiêu hóa chất, kháng sinh. Kết quả phát hiện 1 mẫu tôm thẻ chân trắng tại Ninh Thuận nhiễm Oxytetracyline vượt quá giới hạn cho phép, chiếm 0,19%.

Trong tháng, đã có 13 tỉnh, thành phố báo cáo kết quả thực hiện Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT quy định việc kiểm tra, đánh giá, phân loại cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và nông lâm thủy sản. Trong đó có 8/13 tỉnh kiểm tra đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản với tỷ lệ cơ sở được xếp loại C vẫn còn ở mức cao là 33%. Các cơ quan chức năng đã tái kiểm tra 17 cơ sở thủy sản, trong đó có 9 cơ sở lên loại B, còn lại 8 cơ sở vẫn xếp loại C (47%).

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát nhấn mạnh, vấn đề nổi cộm lên trong thời gian qua là chất lượng thịt, có liên quan đến quy trình nuôi, quản lý thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y và giết mổ. Thời gian qua, việc kiểm tra, giám sát các cơ sở giết mổ có thực hiện nhưng chuyển biến chưa nhiều. Ông Phát yêu cầu trong tháng 9, hai Cục Thú y và Cục Bảo vệ thực vật gia tăng việc kiểm soát chất lượng thuốc thú y và thuốc bảo vệ thực vật.