Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Nhiều mô hình kinh tế nông nghiệp mới ở huyện Yên Mô

Gốc

ND - Huyện Yên Mô (Ninh Bình) từ năm 2002 đến nay nhờ việc dồn điền đổi thửa đã từng bước khai thác tiềm năng đất đai, mặt nước để nâng cao giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích canh tác.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=128284&sub=56&top=38