Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Nhiều ngân hàng đã về đích

31-12-2007 là thời hạn cuối cùng các NH thương mại phải đưa tỷ lệ cho vay cầm cố CK xuống 3% tổng dư nợ (TDN) theo Chỉ thị 03 của NHNN Việt Nam. Dù khó khăn nhưng đến nay đã có nhiều NH công bố hoàn thành tốt quy định này.

Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/daututaichinh/2007/12/137258