Nhiều người bị lừa đi xuất khẩu lao động ở Singapore và Canada

Gốc
Lợi dụng tâm lý muốn đổi đời, thời quan qua, nhiều công ty cũng như cá nhân môi giới đã tổ chức đưa người lao động đi làm việc chui ở những thị trường như Canada hay Singapore... Đây là những thị trường mà Chính phủ Việt Nam chưa ký kết bất cứ hiệp định hợp tác lao động nào, vì vậy những rủi ro mà người lao động phải gánh chịu là rất lớn.

TTXVN/ Báo Tin tức