Nhiều quan ngại, Vicem Hà Tiên đặt kế hoạch lãi tăng nhẹ lên 815 tỷ đồng

Gốc
CTCP Vicem Hà Tiên (HoSE: HT1) công bố các đề xuất sẽ được trình cổ đông thông qua tại đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 27/4 sắp tới.

Theo HĐQT HT1, năm 2021, ngành xi măng tiếp tục đối mặt với những thách thử do kết quả của tăng trưởng âm năm 2020, cạnh tranh nội bộ ngành trong nước ngày càng tăng. Tuy nhiên, với kỳ vọng vào các giải pháp, chính sách của Chỉnh phủ đạt mục tiêu tăng trưởng như trên, dự báo nhu cầu xi măng trong năm 2021 có thể phục hồi từ 3-5% từ mức thấp trong năm 2020.

Năm 2021, tỷ suất lợi nhuận ngành xi măng có thể bị giảm do chi phí nhiên liệu tăng và công suất toàn ngành dự kiến giảm khoảng 6% trong năm nay, đồng thời kênh xuất khẩu sẽ khó tăng trưởng như năm 2020.

Ngoài ra, sự phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc ngày càng tăng có thể là một mối lo ngại, đặc biệt là khi chính sách tài khóa tại quốc gia này có thể bị thắt chặt lại trong tương lai.

Trên cơ sở đó, HT1 đặt mục tiêu doanh thu 8.079 tỷ đồng, nhích nhẹ hơn 1% so năm 2020. Lợi nhuận trước thuế cũng tăng hơn 6% lên mức 815 tỷ đồng. Còn tỷ lệ cổ tức duy trì ở mức 10%.

HT1 cũng đặt kế hoạch sản lượng xi măng 2021 đạt 6,97 triệu tấn, tăng 5% so với thực hiện 2020.

Minh An

Nguồn Vietnamdaily http://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doanh-nghiep/nhieu-quan-ngai-vicem-ha-tien-dat-ke-hoach-lai-tang-nhe-len-815-ty-dong-112511.html