Nhiều quy định của Luật Hợp tác xã 2012 không còn phù hợp, hợp tác xã khó khăn trăm bề

Để hiểu rõ hơn về thực trạng của các hợp tác xã tại Đắk Nông làm cơ sở tham gia đóng góp ý kiến vào Dự án Luật HTX (sửa đổi) phù hợp với điều kiện thực tiễn, ngày 19/8, Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông đã khảo sát và làm việc với một số HTX trên địa bàn tỉnh.

Hợp tác xã Công bằng Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông là một hợp tác xã có quy mô lớn nhất cả tỉnh với hơn 200ha, 114 hộ gia đình tham gia và liên kết sản xuất cà phê chất lượng cao. Thành lập cùng thời điểm khi Luật HTX năm 2012 được ban hành. HTX hiểu rõ hơn hết những vướng mắc cần được gỡ khi Luật Hợp tác xã đi vào thực tiễn.

Ông NGUYỄN HỮU HẠ, Giám đốc HTX nông nghiệp Công bằng Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông: "Hợp tác xã có nền tảng cũ tôi không nói tới nhưng hợp tác xã mới đất đai không có, nguồn vốn không có thì làm sao người dân tin tưởng để góp vốn mạnh vào để sản xuất. Cần phải cố gắng có chính sách hỗ trợ cho HTX có sứ mệnh, có tầm nhìn đúng để hỗ trợ cho người dân chính như vậy họ mới đi theo."

Ông NGUYỄN THẾ DŨNG, Giám đốc HTX vệ sinh môi trường Quyết Thắng, huyện Cư jút, tỉnh Đắk Nông: “Chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực môi trường doanh thu chúng tôi không có, rất khó khăn. Làm việc không có ngày nghỉ. Đầu ra thì 30 ngày mới lấy mà khung giá thì nhà nước quy định từ 10-20 năm không còn phù hợp với giá cả thị trường. Tôi đề nghị nhà nước quan tâm xem xét bỏ thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng cho HTX để tốt đẹp hơn, dễ dàng hơn.”

Toàn tỉnh Đắk Nông hiện có 239 hợp tác xã và hơn 60% hợp tác xã nông nghiệp. Hiện nay, các hợp tác xã còn nhiều khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn, mở rộng thị trường, ứng dụng khoa học kỹ thuật còn hạn chế và trình độ quản lý chưa cao. Để phát huy được tính xã hội và nhân văn sâu sắc của mô hình kinh tế tập thể này, mang lại giá trị kinh tế cho người nông dân cần phải nghiên cứu kĩ để sửa đổi luật hợp tác xã.

Thực hiện : Phúc Hân

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/nhieu-quy-dinh-cua-luat-hop-tac-xa-2012-khong-con-phu-hop-hop-tac-xa-kho-khan-tram-be