Nhiều sáng tác về Thăng Long – Hà Nội đạt giải thưởng

Gốc
KTĐT - Cuộc thi sáng tác tác phẩm văn học nghệ thuật hưởng ứng cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội đã công bố các tác phẩm đạt giải. Ở các loại hình nghệ thuật đều không có tác phẩm đạt giải nhất, trong số các tác phẩm giải nhì, ba có rất nhiều sáng tác về đề tài Thăng Long- Hà Nội.

Mảng sân khấu, có 3 giải nhì được trao cho các tác giả Nguyễn Quang Lập với kịch bản vở "Tình sử ngàn năm", Chu Thơm với "Giai nhân và anh hùng", Trần Đình Ngôn với "Danh chiếm bảng vàng". 4 giải ba thuộc về các tác giả Nguyễn Anh Biên với "Đại thần Thăng Long", Nguyễn Đăng Thanh với "Lý Thái Tổ dời đô", Văn Sử với "Chuyển gánh giang sơn", Lê Duy Hạnh với "Dời đô". Lĩnh vực nghệ thuật múa được chia thành hai hạng mục: kịch múa và kịch bản múa ngắn. Kịch múa có 2 giải nhì dành cho tác giả Ứng Duy Thịnh với "Mệnh trời tình đất" và Thái Phiên với "Ngọn lửa Hà Thành". 1 giải ba cho tác giả Nguyễn Bá Thái với "Hà Nội cảo thơm ngàn năm văn hiến". Kịch bản múa ngắn, chỉ có một giải ba cho tác giả Khánh Toàn - Diệu Linh với "Hà Nội mùa đông năm 46". Mảng âm nhạc được chia thành ba hạng mục: khí nhạc, hợp xướng và ca khúc. Khí nhạc chỉ có một giải nhì thuộc về tác giả Nguyễn Thiếu Hoa với “Thăng Long ngàn năm hội ngộ". Hợp xướng chỉ có 3 giải ba trao cho các nhạc sĩ: Nguyễn Giang với "Cảm xúc mùa thu", Đinh Quang Hợp với "Việt Nam tình non nước", Nguyễn Hà Hải với "Thăng Long - Hà Nội mở hội ngàn năm". Hạng mục ca khúc có 1 giải nhì cho tác giả Trần Mạnh Hùng với tác phẩm "Ơi mẹ làng Sen", 5 giải ba cho các tác giả Đỗ Hòa An với "Mặt trời trên Khuê Văn Các", Nguyễn Công Minh với "Công đức vua Hùng", Lê Tịnh với "Hương trầm tháng chạp", Vũ Duy Cương với "Lên non", Lê Mây với "Trăng về phố". H.B

Tin nóng

Tin mới