Nhiều Sở TT&TT chưa thực sự quan tâm thúc đẩy IPv6

Gốc
(ICTPress) - Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia vừa tổng kết hoạt động của ban công tác và đề xuất kế hoạch công tác năm 2014.

Năm 2013, để có thông tin tổng hợp và đánh giá đa chiều về tình hình triển khai IPv6 từ các địa phương và doanh nghiệp (DN) trên cả nước, Thường trực Ban Công tác đã tiến hành 2 cuộc khảo sát với các DN ICT trong nước và đặc biệt đầu tháng 11/2013, Thường trực Ban công tác đã gửi công văn nhắc nhở rà soát và báo cáo tới 63 Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) các tỉnh, thành phố và các DN Internet đã chính thức khai trương dịch vụ IPv6 tại Việt Nam.

Ông Trần Minh Tân, Phó Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam, Thành viên Ban thường trực cho biết qua đợt rà soát cho thấy đa phần các Sở (34/63) chưa thực sự quan tâm và thực hiện vai trò của mình trong công tác thúc đẩy IPv6 thể hiện qua việc không có phản hồi. Đối với các Sở TT&TT có phản hồi báo cáo, 29 Sở đều nhận thức được vai trò và trách nhiệm trong công tác hỗ trợ thúc đẩy triển khai IPv6 tại địa phương. Một số địa phương đã có những kết quả rà soát và triển khai đáng khích lệ như Đà Nẵng, Bắc Giang, một số địa phương khác tuy chưa có kết quả triển khai cụ thể nhưng nội dung báo cáo đã thể hiện sự quan tâm và nhận thức đầy đủ thấu đáo như Lạng Sơn, Hải Dương, Bà Rịa Vũng Tàu.

Đa số các Sở TT&TT phản hồi cũng kiến nghị Bộ tăng cường chỉ đạo, tổ chức tập huấn hướng dẫn hội thảo cho các cơ quan quản lý địa phương về tầm quan trọng và tính cấp thiết phải chuyển đổi sang IPv6. Có 2 kiến nghị cụ thể cũng đã được gửi về Thường trực Ban công tác là kiến nghị Chính phủ cập nhật các yêu cầu, quy định, tiêu chuẩn về triển khai IPv6 vào Nghị định số 102 và kiến nghị sửa đổi bổ sung nội dung về IPv6 tại Thông tư số 01/2011/BTTTT ngày 04/1/2011 công bố danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước. Thường trực Ban cho biết sẽ có thông tin lại để các Sở nắm được.

Thứ trưởng Bộ TT&TT, Trưởng Ban công tác cho biết trong năm 2014 phải nghiên cứu cách thức tuyên truyền cho các Sở TT&TT chưa nắm rõ, phản hồi chưa nhiều. Các thông tin về IPv6 nằm rải rác trong các quy định, Nghị định, nên tập hợp lại thành bộ tài liệu để phát cho các đơn vị.

Trong năm 2014, Thứ trưởng Lê Nam Thắng cũng đề nghị việc tuyên truyền về thúc đẩy IPv6 lồng ghép vào trong các hoạt động, sự kiện CNTT, coi IPv6 là một trong các sự kiện CNTT.

HM

Tin nóng

Tin mới