Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

Báo Quân Đội Nhân Dân
Gốc

Tổng cục Cảnh sát vừa tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 12 của Bộ Công an và biểu dương điển hình tiên tiến 3 năm (2005-2008) phong trào học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân...

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocphong.tinqpan.35975.qdnd