Nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" ở TP Hưng Yên

Gốc
ND - Ngày 15-10, Đảng bộ TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên tổ chức sơ kết ba năm thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Qua ba năm thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Đảng bộ TP Hưng Yên đã có nhiều chuyển biến tích cực. Ban chỉ đạo Cuộc vận động thường xuyên được kiện toàn và đã chỉ đạo, triển khai thực hiện các bước của Cuộc vận động một cách nghiêm túc. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập các chuyên đề khối xã, phường đạt 85%; khối hành chính, sự nghiệp đạt 98% (một số cơ sở đạt 100%); lực lượng vũ trang đạt 95%. Các cơ sở đảng của TP đều thực hiện tốt việc lấy ý kiến của quần chúng, cơ quan, đơn vị, cấp ủy và MTTQ nơi cư trú đối với tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. 100% số cơ sở đảng tổ chức tốt việc thảo luận về tình hình đạo đức, lối sống trong đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị, đồng thời xây dựng chương trình hành động thiết thực để khắc phục, sửa chữa những mặt yếu kém. Hội thi "Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" diễn ra sôi nổi ở các đơn vị và cấp thành phố, đạt kết quả tốt. Toàn Đảng bộ thành phố có 39 tập thể và 58 cá nhân điển hình. Hội nghị đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đã đạt được, đồng thời phân tích những mặt còn hạn chế trong tổ chức thực hiện Cuộc vận động; kiến nghị những vấn đề cần thực hiện trong thời gian tới. Cần nêu cao vai trò làm gương của người đứng đầu các tổ chức đảng, đơn vị, để đảng viên quần chúng noi theo; tiếp tục quán triệt để mọi người dân đều hiểu rõ hơn ý nghĩa tầm quan trọng của Cuộc vận động, từ đó nâng cao nhận thức, ý thức tích cực học tập, có nhiều tấm gương làm theo đạo đức Hồ Chí Minh... Ban chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động của Đảng bộ thành phố đã biểu dương, khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, đồng thời phát động thi đua tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động. Phong trào thi đua tập trung vào các nội dung chính: Phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2009 và các năm tiếp theo; lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Tin nóng

Tin mới