Nhiều thủ tục hành chính kìm hãm tốc độ cổ phần hóa DNNN

Gốc
Tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước diễn ra 15 năm nay và giai đoạn thí điểm đã kết thúc nhưng vẫn chưa đạt được kết quả như mong đợi. Một nguyên nhân quan trọng cản trở tiến trình này là do những rào cản lớn từ cơ chế hành chính.

Tin nóng

Tin mới