Nhiều tỉnh thành cho học sinh nghỉ học từ ngày 4/5

Gốc
Ngày 4/5, học sinh một số tỉnh thành sẽ không trở lại trường học như dự kiến do yêu cầu đặt ra của công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Ngày 4/5, học sinh một số tỉnh sẽ không trở lại trường học như dự kiến do yêu cầu đặt ra của công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19./.

(Vnews/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus http://www.vietnamplus.vn/video-nhieu-tinh-thanh-cho-hoc-sinh-nghi-hoc-tu-ngay-45/710281.vnp