Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Nhiều tồn tại ở một số dự án của Ngân hàng Nhà nước

Tài Chính Doanh Nghiệp
Gốc

Kiểm toán Nhà nước chỉ ra rằng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phê duyệt dự án khi chưa thực hiện các công tác khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm định dự án là không đúng trình tự thủ tục quy định tại Điều 11 Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009.

Theo báo cáo kết quả kiểm toán năm 2021, Kiểm toán Nhà nước chỉ ra rằng, tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chưa thực hiện khảo sát, lập, thẩm định dự án tại dự án Hệ thống thông tin quản lý và Hiện đại hóa ngân hàng (FSMIMS), một số gói thầu được xây dựng không phù hợp, dẫn đến không thực hiện được; Tại dự án nâng cấp và bổ sung hệ thống công nghệ thông tin nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới, mở rộng và nâng cao chất lượng đào tạo tại Học viện Ngân hàng: Thống đốc NHNN phê duyệt dự án khi chưa thực hiện các công tác khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm định dự án là không đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều 11 Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009.

 Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Trong công tác khảo sát, lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế, dự toán chưa chi tiết, đầy đủ, tính toán sai khối lượng, đơn giá, chưa sát với thực tế phải điều chỉnh tại Dự án FSMIMS-hợp phần của NHNN.

Công tác đàm phán, ký kết hợp đồng xây dựng chưa điều chỉnh hợp đồng đối với các hạng mục công tác tạm tính hoặc có thay đổi (dự án FSMIMS).

Tiến độ thực hiện dự án chậm 12 tháng so với quyết định phê duyệt. Đến tháng 6/2012, NHNN mới bắt đầu định hình được kế hoạch mua sắm, triển khai thực hiện các gói thầu chính của dự án.

Về Công nghệ Thông tin, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chưa quan tâm đúng mức đến vấn đề bản quyền như chưa quy định cụ thể quy trình quản lý sử dụng bản quyền phần mềm dẫn đến rủi ro pháp lý do số lượng bản quyền sử dụng trên thực tế lớn hơn nhiều số lượng bản quyền mua thực tế; Dự án FSMIMS chủ đầu tư phê duyệt hồ sơ mời thầu trong đó ước tính số lượng bản quyền các phần mềm không có cơ sở, không phù hợp với chính sách bản quyền của hãng dẫn đến số lượng bản quyền thực tế sử dụng trên hệ thống đang được triển khai của Dự án FSMIMS cao gấp nhiều lần số lượng bản quyền mua theo hợp đồng của các gói thầu.

Hạ tầng CNTT chưa đồng bộ giữa các đơn vị như các Trung tâm dữ liệu (DC) chưa đạt tiêu chuẩn đồng nhất: Trung tâm dữ liệu DC của NHNN tại Cục CNTT đạt tiêu chuẩn quốc tế TIA 942:2005 Tier III, tuy nhiên trung tâm dữ liệu tại CIC chưa đạt tiêu chuẩn này; trung tâm dữ liệu dự phòng (DR) tại CIC chưa có khả năng thay thế DC trong trường hợp xảy ra sự cố.

Việc ban hành, tuân thủ các quy định về an toàn bảo mật thông tin chưa phù hợp với yêu cầu bảo mật thông tin tại CIC còn nhiều tồn tại trong công tác quản lý phân quyền các tài khoản người dùng, các tài khoản đặc biệt duyệt nhiệm vụ điều chỉnh dữ liệu ở kho chuẩn.

Chưa thiết lập đầy đủ các chốt kiểm soát như chốt kiểm soát tác nghiệp đối với nghiệp vụ Hiệu chỉnh dữ liệu trong kho lỗi; kiểm soát việc phân quyền phê duyệt nghiệp vụ điều chỉnh dữ liệu kho chuẩn.

Hoàng Tâm

Nguồn TCDN: https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/nhieu-ton-tai-o-mot-so-du-an-cua-ngan-hang-nha-nuoc-d31327.html