Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Nhiều vi phạm, 4 nhà đầu tư bị phạt gần 800 triệu đồng

Ngày 23/12, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, đã ra các quyết định xử phạt hành chính 4 nhà đầu tư gồm 2 doanh nghiệp và 2 cá nhân, với tổng số tiền phạt lên tới 795 triệu đồng, do các vi phạm: không công bố, công bố thông tin sai lệch; không bảo đảm cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập; không đăng ký chào mua công khai theo quy định; không báo cáo dự kiến giao dịch.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Theo đó, Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO4 (địa chỉ tại số 197, đường Nguyễn Trường Tộ, phường Đông Vĩnh, TP Vinh, Nghệ An) bị phạt hành chính theo Quyết định số 1046/QĐ-XPVPHC, số tiền 150 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch.

Theo nội dung giải trình của Công ty tại công văn số 344/VNECO4-HĐQT ngày 7/11/2022 có nêu Công ty chưa có thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) độc lập nhưng tại Báo cáo thường niên năm 2021 (tại mục V, phần 1b) của VE4 có nêu “Hội đồng quản trị có 2 thành viên độc lập không điều hành trực tiếp là ông Trần Văn Huy - Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Nguyễn Văn Bốn” là sai lệch đối với nội dung giải trình của Công ty.

Cùng việc bị phạt tiền, Công ty bị buộc hủy bỏ thông tin hoặc cải chính thông tin theo quy định.

Tiếp đó, Công ty bị phạt tiền 125 triệu đồng do không bảo đảm cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập (hiện có 5 thành viên Hội đồng quản trị; trong đó không có thành viên độc lập, không bảo đảm cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định.

Cuối cùng, do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật, Công ty bị phạt 85 triệu đồng

Cụ thể, Công ty đã không công bố thông tin theo quy định đối với các tài liệu: Thông báo chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ-VNECO4 ngày 8/7/2021.

Tổng số tiền phạt đối với Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO4 là 360 triệu đồng.

* Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (địa chỉ trụ sở chính tại tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị phạt hành chính theo Quyết định số 1041/QĐ-XPHC, số tiền 250 triệu đồng vì không đăng ký chào mua công khai theo quy định pháp luật.

Trước đó, từ ngày 22/9/2021 đến ngày 15/10/2021, Công ty cổ phần Chứng khoán châu Á Thái Bình Dương đã thực hiện giao dịch mua 4.500.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư châu Á Thái Bình Dương (Mã chứng khoán: API) dẫn đến số lượng cổ phiếu sở hữu của Công ty và người có liên quan (ông Nguyễn Đỗ Lăng - Ủy viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư châu Á Thái Bình Dương, đồng thời là Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc của Công ty) tăng từ 7.997.722 cổ phiếu API lên 12.499.722 cổ phiếu API (tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 22,59% lên 35,31% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư châu Á Thái Bình Dương) nhưng Công ty không đăng ký chào mua công khai với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Đồng thời, Công ty phải khắc phục hậu quả bằng các biện pháp: Buộc từ bỏ quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền trên số cổ phần có được từ hành vi vi phạm; buộc bán cổ phiếu để giảm tỷ lệ nắm giữ xuống dưới mức phải chào mua công khai đối với hành vi vi phạm trong thời hạn tối đa 06 tháng kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành.

* Ông Nguyễn Văn Thường (địa chỉ tại P 2002, nhà 24T1, Khu đô thị Trung Hòa-Nhân Chính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) bị xử phạt hành chính theo Quyết định số 1040/QĐ-XPVPHC, số tiền 100 triệu đồng vì không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Trước đó, ngày 7/5/2021, ông Nguyễn Văn Thường - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng (UPCOM: BHT) giao dịch mua 690.000 cổ phiếu BHT, tương ứng giá trị theo mệnh giá là 6.900.000.000 đồng nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

* Ông Nguyễn Văn Đức (địa chỉ tại Ven 2203 Vinhomes Thượng Lý, Hồng Bàng, TP Hải Phòng) bị phạt hành chính theo Quyết định số 1063/QĐ-XPVPHC, số tiền 85 triệu đồng do thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc của công ty đại chúng thực hiện hợp đồng, giao dịch khi chưa được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận.

Theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát có giao dịch bán hàng hóa với ông Nguyễn Văn Đức - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát.

Tuy nhiên, giao dịch của ông Nguyễn Văn Đức chưa được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận.

THIÊN HƯƠNG